Ako už názov napovedá GospelFest je prehliadkou
gospelovej kresťanskej hudby na Slovensku.

Zámerom 8. ročníka festivalu je prezentácia modernej gospelovej hudobnej scény na Slovensku od jej počiatku až po súčasnosť a zároveň odovzdanie duchovného posolstva a povzbudenia všetkým zúčastneným. Priestor dostanú regionálne zoskupenia ale aj skúsené kapely s celoslovenskou pôsobnosťou.
Hudobné bloky sú popretkávané pásmami svedectiev a duchovných povzbudení od našich hostí.
Počas festivalu je bohatý sprievodný program nielen pre deti- atrakcie, workshopy, občerstvenie a pod.

Moderátor festivalu:
Róbert Slamka s manželkou.

INTERPRETI 2023

Slnkom odetí | Zborála | JaSOT@sestry | Rodina Rajtárová | RuNa | Michal Libant Spoločenstvo Dismas
TOW MEOT | ESPé

UDALOSŤ PODPORILI