Ako už názov napovedá GospelFest je prehliadkou
gospelovej kresťanskej hudby na Slovensku.

Zámerom 7. ročníka festivalu je prezentácia modernej gospelovej hudobnej scény na Slovensku od jej počiatku až po súčasnosť a zároveň odovzdanie duchovného posolstva a povzbudenia všetkým zúčastneným. Priestor dostanú regionálne zoskupenia ale aj skúsené kapely s celoslovenskou pôsobnosťou.
Hudobné bloky sú popretkávané pásmami svedectiev a duchovných povzbudení od našich hostí.
Počas festivalu je bohatý sprievodný program nielen pre deti- atrakcie, workshopy, občerstvenie a pod.

Moderátor festivalu:
Róbert Slamka s manželkou.

INTERPRETI 2022

KAPUCÍNI | ESPÉ Slnkom odetí | Zborála | RUNA | UNIT | BUĎ SVETLO - chvály rodiny Slamkovcov

UDALOSŤ PODPORILI